நகராட்சி அலுவலகம் - திருவண்ணாமலை

UGSS Treatment Plant

MCC - Tiruvannnamalai

previous arrow
next arrow
Slider

திருவண்ணாமலை நகராட்சி

31.01.1896 தேதியிட்ட அரசானை எண் 577 இன் படி திருவண்ணாமலை நகராட்சி 01.04.1896 அன்று அமைக்கப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை நகராட்சி 01.04.1959 முதல் இரண்டாம் தர நகராட்சியாக மேம்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், 01.05.1974 முதல், 29.04.1974 தேதியிட்ட அரசானை எண் 1133 R.D. & L.A படி திருவண்ணாமலை நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாக மேம்படுத்தப்பட்டது.

அரசானை எண் 85, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை 22.05.1998 தேதியிட்ட ஆணையின் படி திருவண்ணாமலை நகராட்சி தேர்வு நிலை நகராட்சியாக 01.05.1998 முதல் தரம் உயர்த்தப்பட்டது. மேலும், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை 02.12.2008 தேதியிட்ட அரசானை எண் 238 யின் மூலம் சிறப்பு நிலை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது.

முகவரி

நகராட்சி அலுவலகம்

திருக்கோவிலூர் சாலை

திருவண்ணாமலை-606601.

தொலை பேசி எண் : 04175-237047.

இ-மெயில் : commr.thiruvannamalai@tn.gov.in

Contact Address

திரு Y.சுரேந்திரன்.,B.E.,

நகராட்சி ஆணையாளர் (பொ)

நகராட்சி அலுவலகம்

திருகோவிலூர் ரோடு

திருவண்ணாமலை-606601

தொலை பேசி :04175-237047

இ-மெயில் : commr.thiruvannamalai@tn.gov.in

 

 


ePay

The new website https://tnurbanepay.tn.gov.in has been created by incorporating All municipalities and Corporations across Tamilnadu, except Chennai by providing facilities pay tax for asset, drinking water, housing, sewerage and lease categories, and providing birth certificates on-line.

Visit Website 

Municipality at a Glance

 • General
  District  : Tiruvannamalai
  Region   : Vellore Region
  State       : TamilNadu
 • Area
  Total     : 13.64 Sq.Kms
 • Population
  Total     : 145278
  Male      :  72406
  Female :  72872

Quick Links

Read More…

Citizen Corner

Quick Links

Quick Links

Places of Interest