மருத்துவமனைகள்

புளியங்குடி நகராட்சி

வார்டு எண் மருத்துவமனையின் பெயர்
வார்டு.7 கண்ணா மருத்துவமனை
வார்டு. 14 1. சத்யா கிளினிக்
  2. செல்வம் கிளினிக்
  3. ஜனதா மருத்துவமனை
  4. ஜெயம் மருத்துவமனை
  5. தங்கவிநாயகம் கிளினிக்
வார்டு.18 SRI கோமதி கிளினிக்
வார்டு. 19 1. லீலா கிளினிக்
  2. எஸ்.ஜே.கிளினிக்
வார்டு.27 1. அரசு மருத்துவமனை
  2. சாந்தி கிளினிக்
வார்டு. 29 மகாலெட்சுமி மருத்துவமனை

மருத்துவமனைகள் (In-Specialist)

Sl No. Dr’s Name Degree Specialist
1. Dr. .குமாரவேல் M..S., General Surgeon

பொது அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்

2. Dr. சூரியாகாந்தி M.B,B,S., DGO Gyanogologist.

பெண்கள் மருதுவர்

3. Dr. கருப்பசாமி M.B,B,S.,DA Anesthatic

மயக்கம்

4 Dr. ரவிகுமார் DCH Peadiatrician

குழந்தை நல மருத்துவர்

5. Dr. புஷ்பா BDS Dental Surgeon

பல் அறுவை சிகிச்சை நிபிணர்