காவல் நிலைய , தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

Sl. No

வ.எண்

Police Stations / Fire Service

காவல் நிலையம் / தீயணைப்பு நிலையம்

Phone

தொலைபேசி எண்

1 Police Station near by Bus Stand

காவல் நிலையம் (பேரூந்து நிலையம் அருகில்)

100 / 233035
2 Fire Station Phone

தீயமைப்பு நிலையம்

101 / 241238