ரயில் கால அட்டவணை

ரயில் பெயர் தொடங்கும்இடம் புதுக்கோட்டை வரும் நேரம் சேரும் இடம்
சேவை நாட்கள்
பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் (12606) காரைகுடி 05.32 AM சென்னை தமிழ்நாடு தினசரி
சேது எக்ஸ்பிரஸ் (22662) ராமேஸ்வரம் 12.05 PM சென்னை தமிழ்நாடு தினசரி
புவனேஸ்வர் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் (18495) ராமேஸ்வரம் 12.25 PM புவனேஸ்வர் ஒடிசா ஞாயிறு
மண்டுவாடி வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் (15119) ராமேஸ்வரம் 02.57PM உத்தரபிரதேசம் மாண்டுடிஹ் வியாழக்கிழமை
படகு அஞ்சல் எக்ஸ்பிரஸ் (16852) ராமேஸ்வரம் 09.15 PM சென்னை தமிழ்நாடு தினசரி
சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் (16182) செங்கோட்டை 10.10 PM சென்னை தமிழ்நாடு ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன்
தம்பரம் Spl.fare (06036) திருநெல்வேலி 12.40 AM தம்பரம் தமிழ்நாடு வெள்ளிக்கிழமை
ராமேஸ்வரம் திருச்சி பயணிகள் ரயில் (56830) ராமேஸ்வரம் 6.49PM திருச்சி தமிழ்நாடு தினசரி
சேது எக்ஸ்பிரஸ் (22661) சென்னை 12.05 AM ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாடு தினசரி
ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (16618) சென்னை 01.02 AM ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாடு புதன்கிழமை
படகு அஞ்சல் எக்ஸ்பிரஸ் (16851) சென்னை 03.55 AM ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாடு தினசரி
திருச்சி ராமேஸ்வரம் பயணிகள் ரயில் (56829) திருச்சி 07.42 AM ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாடு தினசரி
பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் (12606) சென்னை 9.59PM காரைகுடி

தமிழ்நாடு

தினசரி
ராமேஸ்வரம் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் (15120) மாண்டுடி 7.23PM ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாடு செவ்வாய்