முக்கியமான தொடர்புகள்

மாவட்ட அலுவலர்கள்

பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண்
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் collrpdk[at]nic[dot]in 9444181000 04322-221663
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் – ஊரக வளா்ச்சி adppdk[at]nic[dot]in 7402607871 04322-221691
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் dro[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000924 04322-220946
உசூா் தலைமை உதவியாளா் – விவசாயம் 9942135193 04322-220245
தனித்துணை ஆட்சியா் – சமூக பாதுகாப்புத்திட்டம் ysecpdkt[at]gmail[dot]com 9445461746 04322-222989
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் – பொது pagpdkt[at]gmail[dot]com 9445008146 04322-221658
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் – நிலம் land[dot]pdk[at]gmail[dot]com 9445008146 04322-221658
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் – கணக்கு 04322-221625
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் – சேமிப்பு 6380206458 04322-220347
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் – சத்துணவு 9443646861 04322-222181

காவல் துறை

பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண்
காவல் துறை துணை கண்கானிப்பாளர் அறந்தாங்கி dsp[dot]aranthangi[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9498100739 04371-220562
காவல் துறை துணை கண்கானிப்பாளர் ஆலங்குடி dsp[dot]alangudi[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9498100764 04322-251320
காவல் துறை துணை கண்கானிப்பாளர் புதுக்கோட்டை dsp[dot]pudukkottai[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9498100731 04322-222236
காவல் துறை துணை கண்கானிப்பாளர் பொன்னமராவதி dsp[dot]ponnamaravathy[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9498100755 04333-262160
காவல் துறை துணை கண்கானிப்பாளர் கோட்டைப்பட்டினம் dsp[dot]kottaipattinam[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9498100774 04371-260350
காவல் துறை துணை கண்கானிப்பாளர் கீரனூர் dsp[dot]keeranur[at]tncctns[dot]gov[dot]in 9498100746 04339-262241

 

ஊரக வளர்ச்சிதுறை

பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண்
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் -ஆவுடையார்கோவில்(BP) bdo[dot]avudayarkoil[at]gmail[dot]com 7402607844
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் -ஆவுடையார்கோவில்(VP) bdo[dot]avudayarkoil[at]gmail[dot]com 7402607845
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் -குன்னண்டார்கோவில்(VP) bdo[dot]kunnandarkoil[at]gmail[dot]com 9443185192 04339246251
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் -குன்னண்டார்கோவில்(BP) bdo[dot]kunnandarkoil[at]gmail[dot]com 9443185192 04333-246251
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் – திருவரங்குளம்(BP) bdo[dot]thiruvarankulam[at]gmail[dot]com 7402607857
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் – திருவரங்குளம்(VP) bdo[dot]thiruvarankulam[at]gmail[dot]com 7402607863
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் – கறம்பக்குடி (VP) bdo[dot]karambakudi[at]gmail[dot]com 9443784400
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் – அன்னவாசல் (VP) bdo[dot]annavasal[at]gmail[dot]com 7402607826
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் – அன்னவாசல்)BP) bdo[dot]annavasal[at]gmail[dot]com 7402607827
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் – கறம்பக்குடி (BP) bdo[dot]karambakudi[at]gmail[dot]com 9443784400

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண்
உசூா் தலைமை உதவியாளா் – ஊரக வளா்ச்சி 9442170680 04322-221691
உசூா் தலைமை உதவியாளா் – பொது 9443807859 04322-221624
உசூா் தலைமை உதவியாளா் – நீதியியல் 9943013755
தனி வட்டாட்சியா் – தோ்தல் 7373757540
தனி வட்டாட்சியா் – கேபிள் 9498002582 04322-230700
தனித்துணை வட்டாட்சியா் – முத்திரைத்தாள் 9487257199
வரவேற்பு முகாம் வருவாய் ஆய்வாளா் 8637449901
பொதுதகவல் அலுவலர் pro[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9498042438 04322-221454
District Supply Officer dso[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000311 04322221626

வருவாய் அலுவலகம்

பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண்
வருவாய் கோட்டாட்சியா் இலுப்பூா் rdoilluppur[at]gmail[dot]com 9445461803 04322-272049
வருவாய் கோட்டாட்சியா் அறந்தாங்கி rdoarg[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000469 04371-220589
சார் ஆட்சியா் புதுக்கோட்டை rdopdkt222219[at]gmail[dot]com 9445000468 04322-222219
வட்டாட்சியர் புதுக்கோட்டை tahsilpdk[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000641 04322-221566
வட்டாட்சியர் விராலிமலை tahsildarvrm[at]gmail[dot]com 8072076912 04339-220777
வட்டாட்சியர் கறம்பக்குடி tahsilkkd[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9787598760 04322-255199
வட்டாட்சியர் பொன்னமராவதி tahpon[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9443285048 04339-260188
வட்டாட்சியர் திருமயம் tahsiltym[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000643 04322-274223
வட்டாட்சியர் மணமேல்குடி tahsilmnk[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000646 04371-250569
வட்டாட்சியர் ஆவுடையார்கோயில் tahsilavk[dot]tnpdk[at]nic[dot]in 9445000645 04371-233325