மருத்துவமனைகள்

அரசு மருத்துவ கல்லூரி

முள்ளூர் கிராமம் புதுக்கோட்டை

மின்னஞ்சல் : deanpdktmc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04322-270244
இணையதள இணைப்புகள் : http://gpmchpudukkottai.in/
வகை / விதம்: மருத்துவ கல்லுரி

அரசு மருத்துவமனை- அன்னவாசல்

அன்னவாசல்

தொலைபேசி : 04339-231331

அரசு மருத்துவமனை- அறந்தாங்கி

அறந்தாங்கி

தொலைபேசி : 04371-270544

அரசு மருத்துவமனை- ஆலங்குடி

ஆலங்குடி

தொலைபேசி : 04322-251233

அரசு மருத்துவமனை- ஆவுடையார்கோவில்

ஆவுடையார்கோவில்

தொலைபேசி : 04371-233400

அரசு மருத்துவமனை- இலுப்பூா்

இலுப்பூா்

தொலைபேசி : 04339-272427

அரசு மருத்துவமனை- கந்தா்வக்கோட்டை

கந்தா்வக்கோட்டை

தொலைபேசி : 04322-275669

அரசு மருத்துவமனை- கறம்பக்குடி

கறம்பக்குடி

தொலைபேசி : 04322-258058

அரசு மருத்துவமனை- கீரனூர்

கீரனூர்

தொலைபேசி : 04339-262228

அரசு மருத்துவமனை- சுப்பிரமணியபுரம்

சுப்பிரமணியபுரம்

தொலைபேசி : 04373-235450

அரசு மருத்துவமனை- திருமயம்

திருமயம்

தொலைபேசி : 04333-274222

அரசு மருத்துவமனை- மணமேல்குடி

மணமேல்குடி

தொலைபேசி : 04371-250010

அரசு மருத்துவமனை- வலையப்பட்டி

வலையப்பட்டி

தொலைபேசி : 04333-262047

அரசு மருத்துவமனை- விராலிமலை

விராலிமலை

தொலைபேசி : 04339-220200