பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சேகரன்  ப்பி நகராட்சி பொறியாளர்
2 கலியகுமார் எம் உதவி பொறியாளர்
3 சண்முகராஜா பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
4 சாதிக் அலி படவரைவாளர்
5 அப்துல்ரகுமான் பணி ஆய்வர்
6 ராஜசேகர் பணி ஆய்வர்
7 பிரகாஷ் பி குழாய் பொருத்துனர்
8 கிருஸ்ணக்குமார் கே குழாய் பொருத்துனர்
9 ஆரோக்கியராஜ் எ குழாய் திருப்புனர்
10 மணிகண்டன் எம் குழாய் திருப்புனர்
11 காலியிடம் ஓட்டுநர்
12 காமராஜ் ஓட்டுநர்
13 செல்வராஜ் டி ஓட்டுநர்
14 பழனிச்சாமி / மாரிமுத்து ஓட்டுநர்
15 ரெங்கசாமி எஸ் ஓட்டுநர்
16 சிவக்குமார் எஸ் ஓட்டுநர்
17 சின்னையா பாஸ்கர் எஸ் ஓட்டுநர்
18 முகமது அலி எம் ஓட்டுநர்
19 கணபதி ஆர் ஓட்டுநர்
20 முருகையா எஸ் ஓட்டுநர்
21 காலியிடம் மின்கம்பியாளர்
22 விஜயன் பி மின்கம்பியாளர்
23 காலியிடம் மின்கம்பியாளர்
24 சுப்பிரமணியன் பி மின்கம்பியாளர்
25 காலியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
26 காலியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
27 காலியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
28 காலியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
29 மதிவாணன் அலுவலக உதவியாளர்
30 ராஜா டி இரவு காவலர்