பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 கார்த்திகேயன் எம் நகர்நல அலுவலர்
2 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 மகாமுனி துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 லோகநாதன் என் துப்புரவு ஆய்வாளர்
7 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
8 கணேசன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
9 மணிவண்ணன் கே துப்புரவு ஆய்வாளர்
10 சிங்காரம் எஸ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 தனபால் கே துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
12 குமாரவேல் எம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
13 செல்வம் சி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
14 சுப்ரமணியன் சி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
15 சின்னராணி எம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
16 கணேசன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
17 ராஜன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
18 பழனிச்சாமி எம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
19 பூமாலை துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
20 முகமது கனி எ துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
21 ஆறுமுகம் எஸ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
22 பாலகிருஷ்ணன் பி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
23 செல்லையா சி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
24 சபரீஸ் எஸ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
25 சந்திரசேகரன் ஆர் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
26 இளங்கோவன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
27 காலியிடம் களப்பணியாளர்
28 தங்கம் எம் பகுதி சுகாதார செவிலியர்
29 பத்மாவதி கே பகுதி சுகாதார செவிலியர்
30 உமாதேவி நகர சுகாதார செவிலியர்
31 காலியிடம் நகர சுகாதார செவிலியர்
32 சபீதா நகர சுகாதார செவிலியர்
33 காலியிடம் நகர சுகாதார செவிலியர்
34 காலியிடம் நகர சுகாதார செவிலியர்
35 செல்வம் எம் நகர சுகாதார செவிலியர்
36 ஜீவா நகர சுகாதார செவிலியர்
37 காலியிடம் நகர சுகாதார செவிலியர்
38 சரோஜா ஆர் நகர சுகாதார செவிலியர்
39 காலியிடம் நகர சுகாதார செவிலியர்
40 விஜயா வி நகர சுகாதார செவிலியர்
41 மல்லிகா ஆர் பெண் அலுவலக உதவியாளர்
42 காலியிடம் பெண் அலுவலக உதவியாளர்
43 செந்தில்குமார் எம் ஓட்டுநர்
44 செல்லையா எம் ஓட்டுநர்
45 வீரைய்யா ஓட்டுநர்
46 காலியிடம் ஓட்டுநர்
47 சரவணன் எ ஓட்டுநர்
48 சரவணன் ஓட்டுநர்
49 சுப்ரமணியன் கே ஓட்டுநர்
50 கண்ணன் சி ஓட்டுநர்
51 பெரியசாமி ஆர் ஓட்டுநர்
52 கண்ணன் எஸ் ஓட்டுநர்
53 தென்னரசு ஆர் ஓட்டுநர்
54 காலியிடம் ஓட்டுநர்
55 காலியிடம் நகர சுகாதார செவிலியர்
56 மணலியா பி நகர சுகாதார செவிலியர்
57 காலியிடம் நகர சுகாதார செவிலியர்
58 சரோஜா கே நகர சுகாதார செவிலியர்
59 ரேணுகா கே ஆயா
60 ஜெயலெட்சுமி ஆயா
61 ரேவதி ஆர் ஆயா
62 சியாமளா ஆர் ஆயா
63 மல்லிகா எம் ஆயா
64 காலியிடம் ஆயா
65 காலியிடம் ஆயா
66 காலியிடம் ஆயா