பல்பொருள் அங்காடிகள்

 

ஷாப்பிங் மையங்கள்


  சிங்கப்பூர் ஷாப்பிங் சென்டர், கிழக்கு பிரதான வீதி, புதுக்கோட்டை.
  ஜனப்பிரியா ஷாப்பிங் சென்டர், மார்த்தந்தபுரம், புதுக்கோட்டை.
  புதுமாய் ஷாப்பிங் சென்டர், தெற்கு 4 வது தெரு, புதுக்கோட்டை.
  தாஜ் ஷாப்பிங் சென்டர், அண்ணா சிலை, புதுக்கோட்டை.
  ராஜா மெகா ஸ்டோர்ஸ், கிழக்கு 2 வது தெரு, புதுக்கோட்டை.
  அம்மா வலகம் ஷாப்பிங் சென்டர், கிழக்கு 2 வது தெரு, புதுக்கோட்டை
எரிவாயு முகவர்

சிந்தாமணி எரிவாயு நிறுவனம் மணிப்பள்ளம் சாலை, புதுக்கோட்டை
செந்தமரை எரிவாயு நிறுவனம் ஆலங்குடி சாலை, புதுக்கோட்டை
ஜோதி கேஸ் ஏஜென்சி தெற்கு 2 வது தெரு, புதுக்கோட்டை

 

ஜவுளி

தாரகை ரெடிமேட்ஸ் கிழக்கு பிரதான வீதி, புதுக்கோட்டை
தாரகை சில்க் சென்டர் தெற்கு 2 வது தெரு, புதுக்கோட்டை
ஆதிகலத்து அலங்கரா மாலிகை வடக்கு பிரதான வீதி, புதுக்கோட்டை
சிங்கப்பூர் சில்க் மால் கிழக்கு பிரதான வீதி, புதுக்கோட்டை
பானுமதி டெக்ஸ்டைல்ஸ் கிழக்கு பிரதான வீதி, புதுக்கோட்டை