நகரத்தை அடைவது எப்படி

அடைவது எப்படி

புதுக்கோட்டையை பிற நகரங்களில் இருந்து பேருந்து மற்றும் இரயில் மூலம் எளிதாக வந்து சேர முடியும். புதுக்கோட்டையில் விமான நிலையம் இல்லை. திருச்சி விமான நிலையம் , புதுக்கோட்டையிலிருந்து 44 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

வான் வழி

திருச்சி விமான நிலையம் , புதுக்கோட்டையிலிருந்து 44 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

மதுரை விமான நிலையம் is 122 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

இரயில் வழி

இரயில் நிலையம் : புதுக்கோட்டை (PDKT)

சாலை வழி

புதுக்கோட்டையை பிற நகரங்களில் இருந்து பேருந்து மூலம் எளிதாக வந்து சேர முடியும்.

பேருந்து நிலையம் : புதுக்கோட்டை