SL. NO. WARD NO.  WARD MEMBER NAME ADDRESS
PHOTO
1  CHAIRMAN –15 K. PARIMALA VISWANATHAN 1, PARTHASARATHI KOIL STREET, PONNERI 9788855753
2 VICE CHAIRMAN – 3
S.A. VIJAYAKUMAR 3, AMBETHKAR STREET,     CHINNKAVANAM, PONNERI 8754472202
3 1 S. VASANTHA 10, VEDAGIRI STREET,       PERIYAKAVANAM, PONNERI 9788279981
4 2 A.P. SENTHILKUMAR 13-D, ATTRANKARAI SALAI, PERIYAKAVANAM, PONNERI
9445686555
5 4 J. PARITHA 9-C, SINGARA MUDALI STREET, CHINNKAVANAM, PONNERI
9003960020
6 5 K. PADMA 85, JOTHIRAMALINGAM STREET, CHINNKAVANAM, PONNERI
9944782357
7 6 SAMUNDEESWARI 277, ANNA STREET,             THIRUVAYARPADI, PONNERI 9443689610
8 7 SARASWATHI 2. SAMBASIVAM STREET,   THIRUVAYARPADI, PONNERI
9698121750
9 8 K. MOGANA 11-A , LAKSHMI AMMAN KOIL                   2ND STREET,  THIRUVAYARPADI,      PONNERI
9894841639
10 9 S. ARUNA 2, PERUMAL KOIL STREET, THIRUVAYARPADI, PONNERI
6380846298
11 10 K. VELA 11, SHARMA AVENUE,                              NEW THERADI STREET, PONNERI
9003580520
12 11 D. YOCOB 35, THYAUMAN CHETTY 2ND STREET, PONNERI
9790042922
13 12 S.ASRAF MUNISA NO.125/3, HARIHARAN BAZAR STREET, PONNERI 9080545475
14 13 V.MANIMEGALAI NO.23/60, ATHAULLASHA STREET, PONNERI 9840669704
15 14 M.NEELAKANDAN NO.5, DHANDAPANI PILLAYAR KOIL STREET, PONNERI 9944124968
16 16 C.MANIMALA NO.8, GANDHI STREET, PONNERI 9786291129
17 17 A.ELANGO NO.2, ALADU SALAI , PONNERI 9789282555
18 18 R.UMAPATHY NO.14, TALUK OFFICE ROAD,           PONNERI 9445258225
19 19 V.NALLASIVAM NO.5, ANDAVAR STREET,                          NGO NAGAR, PONNERI 9894033088
20 29 S.RAMESH NO.34, AMBEDKAR STREET,                     NGO NAGAR, PONNERI 9994581313
21  21 K.DANUSHA NO.10, MOOGAMBIGAI NAGAR          PONNERI 9940477360
22 22 P.SURESH NO.58/94, MGR NAGAR                       PONNERI 9976869746
23 23 A.SARANYA 50, VELLODAI ROAD, PONNERI
9566109697
24 24 V.ABIRAMI 10, PERUMAL KOIL STREET,                 DURGA NAGAR , PONNERI 9940959698
25 25 S.ANAND 4. VALLALAR 1ST CROSS STREET,            NGO NAGAR PONNERI 9840393131
26 26 V.KAVITHA 17A, VENPAKKAM PALLAM,              PONNERI 7299923433
27 27 K.GOVINDARAJ 5, VENBAKKAM ,                                PONNERI 7845057006