ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

ஆம்பூர் இரயில் நிலையத்தில் இருந்து

காட்பாடி இரயில் நிலையத்தில் இருந்து

ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

இரயில் அட்டவணை மற்றும் பேருந்துகள் விவரம்

இரயில் பெயர் (ம) எண். புறப்படும் இடம் காட்பாடி வரும் நேரம் இலக்கு சேவை நாட்கள்
கோவை   எக்ஸ்பிரஸ் (02680) சென்னை சென்ட்ரல்  இரயில் நிலையம், தமிழ்நாடு 06:30 AM                       (கால அளவு 7h 15m) காட்பாடி  இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு தினசரி
காட்பாடி கோவை   எக்ஸ்பிரஸ் (02679) சென்னை சென்ட்ரல்  இரயில் நிலையம், தமிழ்நாடு 06:15 AM                       (கால அளவு 5h 15m) காட்பாடி  இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு தினசரி
கோவை ஆஜி எக்ஸ்பிரஸ் (2675) சென்னை சென்ட்ரல்  இரயில் நிலையம், தமிழ்நாடு 03:15 AM                       (கால அளவு 5h 15m) காட்பாடி  இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு தினசரி
பூர்வாங்கு விழுப்புரம் எக்ஸ்பிரஸ் (22605) காரக்பூர் இரயில் நிலையம் மேற்கு வங்கம் 08:29 PM                       (கால அளவு 33h 54m) விழுப்புரம் இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு திங்கட் கிழமை
திருப்பதி மன்னார்குடி எக்ஸ்பிரஸ் (17407) திருப்பதி பிரதான ஆந்திரபிரதேஷ் 03:34 PM                       (கால அளவு 4h 54m) மதுரை  இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு செவ்வாய், வியாழன் (ம) சனி கிழமை
திருப்பதி மதுரை எக்ஸ்பிரஸ் (16779) திருப்பதி ஆந்திரபிரதேஷ் 06:04 PM                       (கால அளவு 4h 49m) மதுரை  இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு புதன், வெள்ளி (ம) ஞாயிற்று கிழமை
பூர்வாங்கு எக்ஸ்பிரஸ் (22606) விழுப்புரம் இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு 12:08 PM                       (கால அளவு 1h 28m) பூர்வாங்கு இரயில் நிலையம் மேற்கு வங்கம் சனி கிழமை
காரக்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (22604) விழுப்புரம் இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு 12:08 PM                       (கால அளவு 1h 28m) காரக்பூர் இரயில் நிலையம் மேற்கு வங்கம் திங்கட் கிழமை
தாதர் புதுச்சேரி எக்ஸ்பிரஸ் (11005) மும்பை தாதர் மத்திய / DR 04:48 PM                         (04:48 + Night) புதுச்சேரி திங்கள், செவ்வாய் (ம) புதன் கிழமை
விழுப்புரம் காட்பாடி பயணிகள் (56882) விழுப்புரம் இரயில் நிலையம் தமிழ்நாடு 04:00 PM                       (கால அளவு 1h 49m) காட்பாடி இரயில் நிலையம் அனைத்து நாட்களும்

தனியார் பேருந்துகள்

பேருந்துகள் பெயர் வழித் தடம்
லட்சுமி சரஸ்வதி குடியாத்தம்
பி என் ஆர் குடியாத்தம்
எல் ஜி பி வாணியம்பாடி
ராமன் வி கோட்டா
வி.எஸ்.எம் வேலூர்
வி.டி.எம் வேலூர்
ஜி.வி.டி வேலூர்
தன்பாத் வேலூர்