பேருந்து நிறுத்தம்

பேருந்து, இரயில் மற்றும் விமானம் பற்றிய தகவல்கள்

வ.எண் பேருந்து எண்
பேருந்து செல்லும் இடம்
1 84 பேர்ணாம்பட்டு  – சென்னை  (வழி) வேலுார், ஆற்காடு, ராணிப்பேட்டை திருப்பெரும்புத்துார்
2. P2 பேர்ணாம்பட்டு  – ஆம்பூர் (வழி) உமாபாராபாத்
3. VDM பேர்ணாம்பட்டு  – வேலுார்,
4. 444 பேர்ணாம்பட்டு  – பெங்களுர்  (வழி) ஆம்பூர், வாணியம்பாடி, திருப்பத்துார்

பேருந்து நிலைய விவரங்கள்

  • 3 பஸ் விரிகுடாக்கள்
  • 5  கடைகள்
  • 1 கட்டண கழிப்பிடம்

விமாணம் போக்குவரத்து

பேர்ணாம்பட்டு  நகரத்திலிருந்து கிழக்கு பக்கம் சென்னை விமானப்போக்குவரத்திற்கு 100 கி.மீ ஆகும்.