நியமனக் குழு

நியமனக் குழு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நியமனக் குழுவின் வரம்புக்குட்பட்ட பதவிக்கான நியமனங்களை மேற்கொள்வதற்கு குழு பொறுப்பாகும். குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்
வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 வெ.பிரேமா நகரமன்ற தலைவர்
2  செ.அ.செய்யது உசேன் ஆணையாளர்
3 கே.தேன்மொழி உறுப்பினர்