நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள்

 

 வ. எண்.  வார்டு எண்.  பெயர்
திரு / திருமதி
விலாசம்  அலைபேசி எண் இ’மெயில்  கட்சி புகைப்படம்
1  வார்டு  01  வை.அதிகுர் ரஹ்மான் தரைக்காடு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  90252 76599 atheeqiuml@gmail.com  சுயேட்சை
2  வார்டு  02  ஜானகி வில்லியம் பீட்டர் 25, கே,கே, நகர், பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  99940 48947  தி.மு.க
3  வார்டு  03  பி.நாகஜோதி 132/120 எம்.ஜி.ஆர். நகர், பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  95004 93055  சுயேட்சை
4  வார்டு  04

 சுல்தானாபாசித்


6/7, முஹமத் அலி 2வது தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  90039 71619 sabasith1984@gmail.com  தி.மு.க
5  வார்டு  05  சி.அப்துல் ஹமீத் 21/11, புது தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  93454 70469  சுயேட்சை
6  வார்டு  06  பி.தன்வீரா பேகம் 66, முல்லா தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  96559 93359  இந்திய முஸ்லீம் லீக்
7  வார்டு  07  அபுல் ஹசன் ஷாகீரா 26/100, லால் மசூதி தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  98943 32388  தி.மு.க
8  வார்டு  08  ஜி.முஜம்மில் அஹ்மத் 35/18, திரமதி கடை தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  95664 53366  காங்கிரஸ்
9  வார்டு  09  ஆலியார் சுல்தான் அஹ்மத் 49/40, மௌலா தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  95004 10095  தி.மு.க
10  வார்டு  10  ல.சின்னா 287, வி,கே, ரோடு, சிவராஜ் நகர், பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  81488 55110  தி.மு.க
11  வார்டு  11  டி.அப்துல் ஜமீல் 13/2, ரஹமதாபாத் முதல் தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  93626 52757  தி.மு.க
12  வார்டு  12  வெ.பிரேமா 164, காமராஜ் நகர், பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  90039 71650  தி.மு.க
13  வார்டு  13  சி.அஹ்மத் பாஷா 17/10, முமத்ராஜா தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  80722 60262  தி.மு.க
14  வார்டு  14  ஆலியார் ஜீபேர் அஹ்மத் 50/62, சர்மினார் தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  94433 31268  தி.மு.க
15  வார்டு  15  எஸ்.நுாரோசபா அர்ஷத் 28/10, பெரிய மசூதி தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  98656 24782  தி.மு.க
16  வார்டு  16  எம்.பாரதி 12/34, ராமன் தெரு, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  98422 83580  தி.மு.க
17  வார்டு  17  வெ.வரலட்சுமி 75, காமராஜர் நகர் 1, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  72000 00297  தி.மு.க
18  வார்டு  18  கே.தேன்மொழி 22/9, சவுக் தெரு 1, சலப்பேட்டை, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  85310 08477  தி.மு.க
19  வார்டு  19  ரா.கோவிந்தராஜ் 142/30, பாகர் உசேன் தெரு 1, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  99443 85234  தி.மு.க
20  வார்டு  20  எஸ்.இந்திரகாந்தி 23.13, பாகர் உசேன் தெரு 2, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  94434 78748  தி.மு.க
21  வார்டு  21  என்.நஜீஹா 12/13, சித்திக் நகர் 2, பேர்ணாம்பட்டு  – 635810  99443 74784  சுயேட்சை