தொடர்பு கொள்ள

நகராட்சி ஆணையர்,

சவுக் ரோடு,

பேர்ணாம்பட்டு

தொலைபேசி : 04171/232203

மின்னஞ்சல்: commr.pernampattu@tn.gov.in