ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர்

என்.டி. வேலவன், எம்.ஏ. எம்.பில்.,

ஆணையாளர்

அலுவலக முகவரி

643,சௌவுக்ரோடு-1,

பேர்ணாம்பட்டு-635810

தொலைபேசி 04171-232203
இ-மெயில் commr.pernampattu@tn.gov.in