பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ந. சண்முகவடிவு நகராட்சி பொறியாளர்
2 ஆ. முருகன் உதவி பொறியாளர்
3 என்.எஸ். ஆனந்த் குடிநீர் பணி மேற்பார்வையாளர்
4 அ. காளிதாஸ் குழாய் பொருத்துநர்
5 ரா. மோகன் ராஜ் பணி ஆய்வர்
6 பி. சேகர் ராஜ் ஓட்டுநர்
7 ம. சுரேஷ்குமார் ஓட்டுநர்
8 ஆறுமுகம் குழாய் திருகுநர்
9 சு. நாகராஜன் குழாய் திருகுநர்
10 எஸ். ஆர். முருகன் மின்கம்பி உதவியாளர்
11 கே. செந்தில் அலுவலக உதவியாளர்
12 எம். வினோத் தண்ணீர் தொட்டி காவலர்
13 என். முருகன் டிரைனேஜ் கிளினர்