பொது பிரிவு

பெரியகுளம் நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி

ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே

பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 பா. முரளி மேலாளர்
2 ந. முரளிக்குமார் உதவியாளர் சத்துணவு
3 எம். சிவமூர்த்தி கணக்கர்
4 தீ. அன்சாரி இளநிலை உதவியாளர்
5 ரா.முத்துக்கருப்பையா இளநிலை உதவியாளர்
6 ரா.விஜய்பால்ராஜ் இளநிலை உதவியாளர்
7 கு.பெ. ரெகுபதிஜெயா இளநிலை உதவியாளர்
8 செ.பெ.சரண்யா இளநிலை உதவியாளர்
9 அ. நாகசாமி இளநிலை உதவியாளர்
10 வீ.விஷ்ணு இளநிலை உதவியாளர்
11 ப. ராஜா இளநிலை உதவியாளர்
12 மு.விஜய் இளநிலை உதவியாளர்
13 பெ. சத்தியபாலன் இளநிலை உதவியாளர்
14 சீ. பிரேம்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
15 ஜெ.ஜெஸ்ஸி தட்டச்சர்
16 செ. முருகன் ஆவண அறை எழுத்தர்
17 செ. அருண்குமார் அலுவலக உதவியாளர்
18 து. குணசேகரன் அலுவலக உதவியாளர்