பேருந்து நிறுத்தம்

 

பஸ் ஸ்டாண்டில் 27 கடைகள், ஒரு சைக்கிள் ஸ்டாண்ட், ஒரு கட்டண

கழிப்பறை உள்ளது.

பேருந்து நிலைய கழிப்பறை (இலவச பயன்பாடு)

இலவச சிறுநீர் கழிப்பிடம்: 1 எண்கள்

குழாய் விளக்கு : 16 எண்கள்

போலீஸ் அவுட்போஸ்ட்: 1 எண்

கடிகார அறை: 1 எண்

குடிநீர் வசதி உள்ளது

 பரப்பளவு: 2.67 ஏக்கர்

பேருந்து நிலைய கழிப்பறை (இலவச பயன்பாடு)

இலவச சிறுநீர் கழிப்பிடம்: 2 எண்கள்

அதிக நிறை ஒளி: 2 எண்

சோடியம் ஒளி : 1 எண்கள்

போலீஸ் அவுட்போஸ்ட்: 1 எண்

கடிகார அறை: 1 எண்

குடிநீர் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது

டியூப் லைட்-60

மெட்டாலாய்டு -4 (400வா)