திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரக்கிடங்கு 6.27 ஏக்கர்
வீடு தோறும் முதல்நிலை சேகரிப்பு 30 வார்டு
மொத்த குப்பை 7 டன் (நாள் ஒன்றுக்கு)
தள்ளுவண்டிகள் 5
பேட்டரி மூலம் இயங்கும்  வண்டிகள் 19
டம்பர் பிளேசர் தொட்டிகள்  20
மூன்று சக்கர வண்டி 0
டம்பர் பிளேசர் 2
டிப்பர் லாரி 2
மினி டிப்பர் லாரி 0
கம்பேக்டர் லாரி 0
கம்பேக்டர் லாரி 1
டிசி ல்டிங் வாகனம் 0
ஸ்கிட் ஸ்டீர் லோடர் 0
க்ரவ்னர் லோடர் 0
க்ரவ்னர் லோடர் 0
எல்.சி.வி 3
மினி எக்ஸ்கவேட்டர் 0