பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை  கவனித்து வருகிறார்கள். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி ஆணையருக்கு  உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி)

பதவி
1 மோகன். ப துப்புரவு ஆய்வாளர்
2 பன்னீர் செல்வம் எஸ். துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 செல்வம். ப களப்பணியாளர்
4 இராஜ்குமார் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
5 விநாயகம்.ப துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
6 ரமேஷ் மு ஓட்டுநர்
7 மாரிமுத்து ம ஓட்டுநர்
8 முருகன் ஓட்டுநர்
9 பிரசாத் ஓட்டுநர்
10 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்