கல்வி நிறுவனங்கள்

கல்லூரிகள்

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
தந்தை ரோவர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
தனலெட்சுமி சீனிவாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
அன்னை சாரதா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
தனலெட்சுமி சீனிவாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
தந்தை ஹேன்ஸ் ரோவர் பாலிடெக்னிக்
தனலெட்சுமி சீனிவாசன் பாலிடெக்னிக்

பள்ளிகள்

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி
ரோவர் உயர்நிலைப்பள்ளி
புனித டோமினிக் பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி
அன்னை ஈவா மேரி பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி
பனிமலர் உயர்நிலைப்பள்ளி
ஜோசப் மெட்ரிக்குலேசன் மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி
பாத்திமா பள்ளி
அரசு நடுநிலைப்பள்ளிகள் (3)
ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளிகள் (4)
ராமகிருஷ்ணா மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி
அன்னை பர்வதம்மாள் மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி
கோல்டன் கேட்ஸ் மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி
இம்மானுவேல் மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி