வருவாய் பிரிவு

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலிப்பணியிடம் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 எல்.குப்புசாமி சிறப்பு வருவாய் உதவியாளர்
3 கோ.சி. சண்முகம் சிறப்பு வருவாய் உதவியாளர்
4 கோ.பானுமதி வருவாய் உதவியாளர்
5 ரா.சுந்தரமூர்த்தி வருவாய் உதவியாளர்
6 அ.கென்னடிஜார்ஜ் வருவாய் உதவியாளர்
7 என்.செந்தில்குமார் வருவாய் உதவியாளர்
8 க.சுந்தரமூர்த்தி வருவாய் உதவியாளர்
9 கு.உமாராணி வருவாய் உதவியாளர்
10 க.வீரமணி வருவாய் உதவியாளர்
11 காலிபணியிடம் வருவாய் உதவியாளர்