வருவாய் பிரிவு

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 கோ.சி. சண்முகம் சிறப்பு வருவாய் ஆய்வாளர்
2 எல்.குப்புசாமி சிறப்பு வருவாய் ஆய்வாளர்
3 ரா.முருகேசன் வருவாய் ஆய்வாளர்
4 கோ.பானுமதி வருவாய் உதவியாளர்
5 ரா.சுந்தரமூர்த்தி வருவாய் உதவியாளர்
6 என்.செந்தில்குமார் வருவாய் உதவியாளர்
7 க.சுந்தரமூர்த்தி வருவாய் உதவியாளர்
8 கு.உமாராணி வருவாய் உதவியாளர்
9 காலிப்பணியிடம் வருவாய் உதவியாளர்
         10 வெங்கடேசன் வருவாய் உதவியாளர்