முக்கியமான தொடர்புகள்

துறை தொலைபேசி எண்
சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் 04373-0237247
தாலுக்கா அலுவலகம் 9445000636
அரசு பொதுமருத்துவமணை 04373- 252080
காவல் நிலையம் 04373- 255567
துணை காவல் கண்காணிபு அலுவலகம்

 

04373- 255567
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புதுரை 04373- 222101
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலம் 04373- 235944
சிறைச்சாலைகள் 04373-257100
நகரமின்சாரத்துறை 04373- 252444
பொதுப்ணித்துறை (நீர்வலம்)

 

04373-  235995