மழைநீர் வடிகால்

 

பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி  மழைநீர் வடிகால் விபரங்கள்

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம் 66.90 கி.மீ.
பக்கா  கால்வாய் 15.65
கச்சா கால்வாய் 51.25