பொறியியல் பிரிவு

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ஆர்.ஜெயசீலன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 வி.தங்கதுரை உதவி பொறியாளர்
3 ஜி.முருகேசன் மின் கண்காணிப்பாளர் நிலை-1
4 பி.மோகன்தண்டாயுதபாணி மின்பணியாளர்
5 சி.பாலகிருஷ்ணன் பிட்டர்
6 ஆர்.ஞானசூரியன் மின்கம்பியாளர்
7 ஜி.சகாயராஜ் மின்கம்பியாளர்
8 எம்.இராமலிங்கம் மின்கம்பியாளர்
9 எம்.கணேசன் நீர்தேக்க நிலைய காவலர்
10 வி.பாண்டியன் சாலை பணியாளர்
11 ஒய்.அன்புரோஸ் நீர்தேக்கக நிலைய காவலர்
12 கே.ஜெயகுமார் நீர்தேக்க நிலைய காவலர்
13 டி.நாடிமுத்து பூங்கா காவலர்
14 டி.வாசு தோட்ட காவலர்
15 ஜி.மாரிமுத்து கிளீனர்
16 வி.சிவகுமார் கிளீனர்
17 டி.கோபிநாத் ஓட்டுநர்
18 த.ஷரீப் ஓட்டுநர்
19 காலிபணியிடம் பணி ஆய்வர்
20 காலிபணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
21 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
22 காலிப்பணியிடம் கமின்கம்பி உதவியாளர்
23 காலிப்பணியிடம் சாலை பணியாளர்
24 காலிபணியிடம் காவலர்