பொறியியல் பிரிவு

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 லெ.குமார் நகராட்சி பொறியாளர்
2 காலிப்பணியிடம் உதவி பொறியாளர்
3 சந்திரசேகரன் இளநிலை பொறியாளர்
4 காலிப்பணியிடம் மின் கண்காணிப்பாளர் நிலை-1
5 காலிப்பணியிடம் மின்பணியாளர்
6 சி.பாலகிருஷ்ணன் பிட்டர்
7 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
8 ஜி.சகாயராஜ் மின்கம்பியாளர்
9 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
10 காலிப்பணியிடம் நீர்தேக்க நிலைய காவலர்
11 காலிப்பணியிடம் சாலை பணியாளர்
12 ஒய்.அன்புரோஸ் நீர்தேக்கக நிலைய காவலர்
13 கே.ஜெயகுமார் நீர்தேக்க நிலைய காவலர்
14 டி.நாடிமுத்து பூங்கா காவலர்
15 டி.வாசு தோட்ட காவலர்
16 ஜி.மாரிமுத்து கிளீனர்
17 வி.சிவகுமார் கிளீனர்
18 டி.கோபிநாத் ஓட்டுநர்
19 த.ஷரீப் ஓட்டுநர்
20 கே.கோபிநாத் பணி ஆய்வர்
21 காலிபணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
22 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
23 காலிப்பணியிடம் கமின்கம்பி உதவியாளர்
24 காலிப்பணியிடம் சாலை பணியாளர்
25 காலிபணியிடம் காவலர்