பொது பிரிவு

பட்டுக்கோட்டை  நகராட்சி தேர்வு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

 

 

வ. எண் பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி) 
பதவி 
1 விஜயஸ்ரீ மேலாளர்
2 காலிப்பணியிடம் கணக்கர்
3 ராஜேந்திரன் உதவியாளர் (சத்துணவு )
4 கோபாலகிருஷ்ணன்  உதவியாளர்
5 பாலசுப்ரமணியன் உதவியாளர்
6 எம். மகேஸ்வரி இளநிலை உதவியாளர்
7 க.ராம்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
8 பா.மஞ்சுளாதேவி இளநிலை உதவியாளர்
9 அ.ஆதிலெட்சுமி இளநிலை உதவியாளர்
10 இரா.பிச்சையம்மாள் இளநிலை உதவியாளர்
11 எஸ்.நித்யா இளநிலை உதவியாளர்
12 அ.இந்துராணி இளநிலை உதவியாளர்
13 சோ.ரேணுகாதேவி இளநிலை உதவியாளர்
14 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
15 ட்டி.ஐசக்டைமண்ட்

பொன்னையா

பதிவறை எழுத்தர்
16 பி.மகேந்திரன் அலுவலக உதவியாளர்
17 எஸ்.வேளாங்கண்ணி அலுவலக உதவியாளர்
18 மகேஸ்வரி அலுவலக உதவியாளர்
19 சத்யா அலுவலக உதவியாளர்
20 காலிபணியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
21 காலிபணியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
22 காலிப்பணியிடம் இரவு காவலர்