காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

விவரம் தொலைபேசி எண்
நகர காவல் நிலையம்
04373– 255567
தாலுக்கா காவல் நிலையம்
04373 – 255567
மகளிர் காவல் நிலையம்
04373 – 255300
புற தீ மற்றும் மீட்பு தீயணைப்பு நிலையம் 04373 – 222101