கல்வி நிறுவனங்கள்

கல்வி நிறுவனங்கள் தொலைபேசி எண்
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி 9942069300
அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி 9364654433
நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, தங்கவேல் நகர் 9843791299/9150375071
நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி,முஸ்லீம் தெரு 9942348355
புனித தாமஸ் நடுநிலைப்பள்ளி 848926492
நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி ,கண்டியன் தெரு 948171494
நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி ,ஜெயாலையம் 8754710400
நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி ,பாளையம் 8883180363/9360850846
ஆதி திராவிடர் நல மேலநிலைப்பள்ளி 9087199690
நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி ,பெருமாள் கோவில் 9751936843
நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி,கடைத்தெரு 874710400
டிஇஎல்சி நடுநிலைப்பள்ளி 9385965452
நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி ,நாடியம்பாள்புரம் 7539931719
நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி, லெட்சத்தோப்பு 9486975417