அலுவலர் விவரங்கள்

வரிசை

எண்

அலுவலர்களின் பெயர்கள் பதவி தொடர்பு எண். இ-மெயில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பொறுப்புகள்
திரு / திருமதி. குடியிருப்பு கைபேசி
1 திரு.கா.சென்னுகிருஷ்ணன் நகராட்சி ஆணையாளர் 7397396238 commr.pattukkottai@tn.gov.in அனைத்து நகராட்சி நிர்வாக பணிகள்
2 ஆர்.ஜெயசீலன் நகராட்சி பொறியாளர் 9003200361 பணிகள்,  குடிநீர் வழங்கும் பணிகள்
3 ஆர்.பாஸ்கர் மேலாளர் 8754919285 அலுவலக நிர்வாகம்
4 தங்கதுரை உதவி பொறியாளர் 9445228590 பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள்
5 காலியிடம் வருவாய் உதவியாளர் வரிவிதிப்புகள்
6 காலியிடம் நகரமைப்பு அலுவலர் நகரமைப்பு பணிகள்
7 ஆர்.கருப்பையன் நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 8760955123 நகரமைப்பு பணிகள்
8 முருகானந்தம் நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 9443320513
நகரமைப்பு பணிகள்
9 ஆர். எட்வின் ஆரோக்கியராஜ் கணினி உதவி திட்ட அமைப்பாளர் 9080953852 தகவல் தொழில்நுட்ப பணிகள்
10 எஸ். அந்தோணி ஸ்டீபன் துப்புரவு ஆய்வாளர் 9788994050 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
11 எஸ். ஆரோக்கியசாமி துப்புரவு ஆய்வாளர் 9486045507 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
12 ரவிச்சந்திரன் துப்புரவு ஆய்வாளர் 9443486386 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
13 ஏ. அறிவழகன் துப்புரவு ஆய்வாளர் 79004509948
பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்