விடுதிகள்

ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்ம விலாஸ் 86, கடலூர் சாலை 04142 – 242052
ஹோட்டல் குரு, பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு எதிரே 04142 – 242498
ராமலிங்கம் ஹோட்டல் 44, சென்னை சாலை 04142 – 242576
திருச்சி கபே 9842389819