ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

ரயிலின் பெயர் எண் புறப்படும் இடம் சேரும் இடம் வார நாட்கள்
உழவன் விரைவு ரயில் 16183 சென்னை எழும்பூர் தஞ்சாவூர் அனைத்து நாட்கள்
உழவன் விரைவு ரயில் 16184 தஞ்சாவூர் சென்னை எழும்பூர் அனைத்து நாட்கள்
திருச்சி விரைவு 16853 சென்னை எழும்பூர் திருச்சிராப்பள்ளி அனைத்து நாட்கள்
சென்னை விரைவு ரயில் 16854 திருச்சிராப்பள்ளி சென்னை எழும்பூர் அனைத்து நாட்கள்
வி.எம். எம்.வி.பாஸஞ்சர் 56873 விழுப்புரம் மயிலாடுதுறை அனைத்து நாட்கள்
உழவன் விரைவு ரயில் 16866 தஞ்சாவூர் சென்னை எழும்பூர் அனைத்து நாட்கள்
உழவன் விரைவு ரயில் 16865 சென்னை எழும்பூர் தஞ்சாவூர் அனைத்து நாட்கள்
திருச்சி விரைவு 16795 சென்னை எழும்பூர் திருச்சிராப்பள்ளி அனைத்து நாட்கள்
சென்னை விரைவு ரயில் 16796 திருச்சிராப்பள்ளி சென்னை எழும்பூர் அனைத்து நாட்கள்
தடம் எண் புறப்படும் இடம் சேரும் இடம்
102A பண்ருட்டி-ஶ்ரீமுஷ்ணம்(வழி சேத்தியதோப்பு,பாளையாங்கோட்டை
102B பண்ருட்டி-சிதம்பரம்(வழி சேத்தியதோப்பு,ஒரத்துார்)
241P பண்ருட்டி-சிதம்பரம்(வழி குறிஞ்சிப்பாடி)
283A பண்ருட்டி-திருச்சி
143PP பண்ருட்டி-கடலூர்
303 பண்ருட்டி-சென்னை
264 பண்ருட்டி-காஞ்சிபுரம்
165 பண்ருட்டி-விருதாஜலம்
222A பண்ருட்டி-கடலூர்