பொறியியல் பிரிவு

நகராட்சி பொறியாளர் பொறியியல்பிரிவின் அனைவருக்கும் பொறுப்பானவர். நகராட்சி பொறியாளர் உதவி பொறியாளரைக் கட்டுப்படுத்துகிறார், நீர் பணிகள் மேற்பார்வையாளர், எலக்ட்ரீஷியன், பிட்டர், வயர்மேன், உதவி, சந்தை காவலாளி, கேங் மஜ்தூர் ஆகியோர் இந்த பிரிவில் பணிபுரிகின்றனர். தெரு விளக்குகள், பராமரிப்பு சாலைகள் மற்றும் நீர் வழங்கல், சாலைகள் மற்றும் விநியோக மெயின்கள் அமைத்தல், கட்டிடம் கட்டுதல், வடிகால் ஆகியவற்றை பராமரித்தல் ஆகியவற்றை பொறியாளர் கவனித்து வருகிறார். பூங்காக்கள், தலைமை வேலைகள் மற்றும் நகராட்சி வாகனங்கள் பராமரிப்பு. மேற்கண்ட பணிகளைக் கவனிக்க மற்ற துணை அதிகாரிகள் பொறியாளருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்(திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி  
1 சிவசங்கரன் .ஆர் நகராட்சி பொறியாளர் (பொ)
2 மணி டி உதவி பொறியாளர்
3 சம்பசிவன் நீர் பணிகள் மேற்பார்வையாளர்
4 ராஜசேகரன் .ஆர் எலக்ட்ரீஷியன்
5 காலி பணி பிட்டர்
6 வெங்கடேசன் .வி குழாய் திருகுநர்
7 சுப்ரமணியன் மின்கம்பியாளர்
8 சிகாமணி .கே மின்கம்பி உதவியாளர்
9 வேல்முருகன் .வி மின்கம்பி உதவியாளர்
10 ஜோதி .டி குடிநீர்  உதவியாளர்
11 காலிப்பணியிடம் GANG MAZDOOR