பொது பிரிவு

பன்ருட்டி நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 இரா.நெப்போலியன் மேலாளர்(பொ)
2 லட்சுமி என் கணக்கர்
3 காலியிடம் உதவியாளர்
4 கலைவணி .எஸ் இளநிலை உதவியாளர்
5 லுார்துமேரி.ச இளநிலை உதவியாளர்
6 ரவி .ஏ இளநிலை உதவியாளர்
7 கோவிந்தசாமி .ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
8 லோகநாதன் இளநிலை உதவியாளர்
9 தீபா .ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
10 ஜோதி மணிகண்டன் .ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
11 குளோரி இளநிலை உதவியாளர்
12 திருச்செல்வி இளநிலை உதவியாளர்
13 பழனிவேல் இளநிலை உதவியாளர்
14 காலியிடம் தட்டச்சர்
15 காலியிடம் தட்டச்சர்
16 சண்முகம் .ஆர் பதிவறை எழுத்தர்
17 முருகன் .ஏ (டெபுட்டேஷன்) பதிவறை எழுத்தர்
18 காலியிடம் பதிவறை எழுத்தர்
19 கலைச்செல்வி அலுவலக உதவியாளர்
20 மணிமாறன் அலுவலக உதவியாளர்
21 வேலவன் .ஜி அலுவலக உதவியாளர்
22 சோமசுந்தரன் .கே இரவு காவலர்