பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 பாக்கியநாதன் .எஸ் (i / c) துப்புரவு அலுவலர்
2 பாக்கியநாதன் .எஸ் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 ஜெயச்சந்திரன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 செல்வராஜ் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 ரவி .வி ஓட்டுநர்
6 காதர் மொய்தீன்.எம் ஓட்டுநர்
7 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்
8 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்
9 சிவலிங்கம் .கே துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 கொளஞ்சியாப்பன்.டி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 கவிதா .எஸ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
12 கண்ணன் களப்பணி உதவியாளர்
13 ராமச்சந்திரன் துலக்குநர்
 
 
Maternity Home
1 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
2 மைதிலி மகப்பேறு ஆயா