ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் செல்வி கோ.மகேஸ்வரி,B.Com., 
அலுவலக முகவரி
 டைவர்சன் ரோடு
பன்ருட்டி-607106

 

தொலைபேசி 04142-242110
மெயில் commr.panruti@tn.gov.in