மருத்துவமனைகள்

HOSPITAL DETAILS

Sl.No. Hospital Type Hospital Name Address Phone No.
1 Government  Government Hospital Avarankadu, Pallipalayam – 638006 04288-244876
2 Government Health Sub Centre-02 Avarankadu, Pallipalayam – 638006 9360135383
3 Government Health Sub Centre-03 Gandhipuram, Pallipalayam – 638006 9865993397 
4 Government Health Sub Centre-04 Agraharam, Pallipalayam – 638008 6385273648
5 Government Health Sub Centre-05 Pudhansanthai Pettai, Agrahartam – 638008 8610058592
6 Private Sri Shanmuga Hospital 14A, Tiruchengode Main Road, Pallipalayam – 638006 8676777511
7 Private Cheran Hospital Sankagiri Main Road, Pallipalayam – 638006 04288-240143
8 Private Sri Krishna Hospital Sankagiri Main Road, Pallipalayam – 638006 04288-243444
9 Private Vishalam Hospital Sankagiri Main Road, Pallipalayam – 638006 9942494959
10 Government Primary Health Centre – 2 Tiruchengode Main Road, Pallipalayam – 638006 9385310624
11 Private Azhagiri Ortho Hospital Tiruchengode Main Road, Pallipalayam – 638006 9842763456
12 Government Thai Sai Nala Viduthee Tiruchengode Main Road, pallipalayam – 638006 7904051353
13 Government Urban Primary Health Centre Avarankadu, Pallipalayam – 638006 8220812821
14 Private Elangoovan Clinic Old Police Statation street, Pallipalayam – 638006