பொது பிரிவு

பள்ளிபாளையம் நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 வசந்தா.அ மேலாளர்
2 செந்தில்.சி.ஆர் உதவியாளர்
3 கார்த்திகப்பிரியா.அ கணக்கர்
4 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
5  நாகராஜன்.வ இளநிலை உதவியாளர்
6 கோவிந்தராஜ்.மா இளநிலை உதவியாளர்
7 சங்கீதப்பிரியா.எஸ் இளநிலை உதவியாளர்
8 முகமது ரிஸ்வான்.சை இளநிலை உதவியாளர்
9 மகாலட்சுமி.வி இளநிலை உதவியாளர்
10 நித்தியராஜ்.மு பதிவறை எழுத்தர்
11 வெற்றிவேல்.மா அலுவலக உதவியாளர்
12 முருகன்.ஏ அலுவலக உதவியாளர்
13 முத்துமாரி.ரா அலுவலக உதவியாளர்
14 குப்புசாமி.எம் ஈப்பு ஓட்டுநர்