வரி விதிப்பு மேல்முறையீடு குழு

வரி விதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு.  நகராட்சி தலைவர் வரி விதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.  வரி மேல்முறையீடு சம்மந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்

வ.எண். பெயர் பதவி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வார்டு எண்.
1 திரு.செல்வராஜ்.மோ நகர் மன்றத் தலைவர் 21
2 திரு.செந்தில்.வெ உறுப்பினர் 4
3 திரு.கோபாலகிருஷ்ணன்.கு உறுப்பினர் 8
4 திருமதி.வெண்ணிலா.அ உறுப்பினர் 11
5 திருமதி.சாந்தி.ச உறுப்பினர் 16