முக்கியமான தொடர்புகள்

STD Code : 04651

வ. எண்
அலுவலகப் பெயர்
தொலைப்பேசி எண்
1 காவல் நிலையம் 250723
2 அரசு பொது மருத்தவமனை 250732
3 இரயில் நிலையம் (நாகர்கோவில்) 240832
4 தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் 250718
5 தலைமை தபால் நிலையம் 250399
6 வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் 250238
7 தாலுக்கா அலுவலகம் 250724
8 நகராட்சி அலுவலகம் 250728
9 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம். 260256

 

வழக்கறிஞர் விபரம்:

வ. எண் பெயர் மற்றும் முகவரி தொலைப்பேசி எண்
1 திரு. மத்தியாஸ், தக்கலை 256967