பொது பிரிவு

பத்மநாபபுரம் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 ஜெயன் பெல்லார்மென் கே மேலாளர்
2 எம் ஸ்டீபன் உதவியாளர்
3 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
4 V. ருக்மணி இளநிலை உதவியாளர்
5 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
6 T. கண்ணன் இளநிலை உதவியாளர்
7 S. பிரபாவதி தட்டச்சர்
8 T. வேலாயுதம் பதிவறை எழுத்தர்
9 காலிப்பணியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
10 R. சுந்தரலிங்கம் இரவு காவலர்