தொடர்பு கொள்ள

நகராட்சி ஆணையர்
நகராட்சி அலுவலகம் ,
15-60, அரண்மனை ரோடு ,
தக்கலை , கன்னியாகுமரி மாவட்டம் - 629175 .
தொலைபேசி : 04651-250728

மின்னஞ்சல்: commr.padmanabhapuram@tn.gov.in