திடக்கழிவு மேலாண்மை

 

  • பத்மனாபபுரம் நகராட்சி பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை தொடர்பான பணிககை நகராட்சி பார்த்துக் கொள்கிறது.
  • பிரதான குப்பை கொட்டும் மைதானம் மருந்துக்கோட்டை விலவூர் பஞ்சாயத்து கல்குளம் கிராமத்தில் உள்ளது.
  • நகரின் தூய்மையை பேணிகாக்க நகரின் பல பகுதிகளில் கூட்டு துப்புரவுப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
  • நகராட்சியின் துப்புரவு பணிக்காக 42 துப்புரவு பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
  • நகரில் உள்ள 21 வார்டுகளின் துப்புரவு பணியை நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
  • திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்காக 2 லாரிகள், 1 டம்பர் பின் லாறி, 1 ஆட்டோ, 30 தள்ளு வண்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
  • ஒரு நாள் உருவாகும் திடக் கழிவுகள் –  7 எம். டி
  • ஒரு நாள் சேகரிக்கப்படும் திடக் கழிவுகள் –  7 எம். டி

திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்ட விபரங்கள்

Description of Services Status
Total Solid Waste generation/day (in MT) 7
Total Solid Waste collection/day (in MT) 7
% of Coverage 100
Frequency of collection Daily
No. of dustbins provided in the town 6
Masonry Containers Nil
Per Capita Waste Generation (Grams) 302
Per Capita Waste Collection (Grams) 302

Details of Waste Composition

Waste Composition Quantity (MT) % Generation
Households, petty Shops and establishments 3.99 62
Vegetable, Fruit, Flower Market 1.10 25
Meat, Fish and Slaughter House 1.91 13
Construction
TOTAL 6 100.00`
General Hospital Waste 0.10 Negligible

 

Zone wise Details:

Total No. of Zone : one

Wards Covered : 21

Population covered : 21,191