காவல் நிலையம், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புபணி

 

வ.எண் அலுவலகத்தின் பெயர் தொலைப்பேசி எண்
1 காவல் நிலையம், தக்கலை 04651-250723
2 தீயணைப்பு நிலையம், புலியூகுறிச்சி, தக்கலை