கல்வி நிறுவனங்கள்

STD. CODE – 04651

அரசு பள்ளிகள்

வ. எண் பள்ளியின் பெயர் முகவரி
1 அரசு தொடக்கப் பள்ளி (பெண்கள்) கல்குளம்
(வார்டு-3)   தொலைப்பேசி எண் :258076
2 அரசு தொடக்கப் பள்ளி (ஆண்கள்) கல்குளம்
(வார்டு-3)   தொலைப்பேசி எண் :249345
3 அரசு நடுநிலைப்பள்ளி தக்கலை
4 அரசு தொடக்கப் பள்ளி மருத்துவமனை சமீபம்
(வார்டு -9) தொலைப்பேசி எண் :254065
5 அரசு நடுநிலைப்பள்ளி புலியூர்குறிச்சி (வார்டு-20)
6 அரசு முஸ்லீம் துவக்கப் பள்ளி தக்கலை
(வார்டு-11)
7 அரசு தொடக்கப் பள்ளி பிரம்மபுரம்
(வார்டு-21)
8 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தக்கலை
(வார்டு-9) தொலைப்பேசி எண் :250770
9 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி KALKULAM  (வார்டு-4) தொலைப்பேசி எண் – 252680

தனியார் பள்ளிகள்

வ. எண் பள்ளியின் பெயர் முகவரி
1 அமலா பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தக்கலை, தொலைப்பேசி எண் : 257010
2 ஹிந்து வித்யாலயா மெட்ரிக் பள்ளி தக்கலை, வார்டு- 13, தொலைப்பேசி எண்:252303
3 அமலா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி தக்கலை
4 மே ப்ளவர் பள்ளி மணலி
5.   லைசியம்   ராமன்பரம்பு (வார்டு-15)       தொலைப்பேசி எண் :250377
      6.   தேவி பள்ளி ராமன்பரம்பு (வார்டு-15)       தொலைப்பேசி எண் :252640

கல்லூரிகள் (அருகாமையில்)

வ. எண் கல்லூரியின் பெயர் முகவரி அரசு/தனியார்
1 நூறுல் இஸ்லாம் பொறியியல் கல்லூரி குமாரகோவில் (வார்டு-17) தனியார்
2 நூறுல் இஸ்லாம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. குமாரகோவில் தனியார்
3 முஸ்லீம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. திருவிதாங்கோடு தனியார்

தொழில்நுட்ப கல்லூரி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்கள்

வ. எண் கல்வி நிறுவனத்தின் பெயர் முகவரி அரசு/தனியார்
1 நூறுல் இஸ்லாம் தொழில்நுட்ப கல்லூரி புங்கறை தனியார்
2    ஜே.ஜே. ஐ.டி.ஐ  சாரோடு, வார்டு – 7 தனியார்