உதவி மையம்

காவல் நிலையம் மற்றும் தீயணைப்புத் துறை

வ.எண் பெயர் மற்றும் முகவரி தொலைப்பேசி எண்
1 காவல் நிலையம் ,தக்கலை 250723
2 தீயணைப்புத் துறை , புலியூர்குறிச்சி, தக்கலை.