ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு. சு. லெனின், எம்.ஏ., பி.எட்.,

 நகராட்சி ஆணையாளர்

அலுவலக முகவரி நகராட்சி அலுவலகம்

15-60, பேலஸ் ரோடு

தக்கலை, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – 629175.

தொலைபேசி 04652-253119 , 04651-250728
மெயில் commr.padmanabhapuram@tn.gov.in
இணையதள முகவரி
https://www.tnurbantree.tn.gov.in/padmanabhapuram/