தொடர்பு கொள்ள

தொடர்பு கொள்ள


நகராட்சி ஆணையர்,
திண்டுக்கல் பழனி மெயின் ரோடு,
ஒட்டன்சத்திரம்-624619
தொலைபேசி அலுவலகம் : 04553-240255
மின்னஞ்சல்: commr.oddanchatram@tn.gov.in