Council Resolution

2018
2019 2020 2021 2022
2023
JAN JAN JAN JAN JAN JAN
FEB FEB FEB FEB FEB

Due to TNSLB Election-2022, No meeting conducted

FEB
MAR MAR MAR  MAR

Due to TNSLA Election-2021, No meeting conducted

MAR MAR
APR APR

Due to Parliamentary Election, No meeting conducted

APR  APR

Due to TNSLA Election-2021, No meeting conducted

APR APR
MAY MAY MAY MAY  MAY MAY 
JUN JUN JUN JUN  JUN JUN 
JUL JUL JUL JUL JUL  
AUG AUG AUG AUG AUG  
SEP SEP SEP  SEP SEP  
OCT OCT OCT OCT   OCT   
NOV NOV  NOV NOV  NOV   
DEC DEC  DEC DEC DEC